Nieuws

Nieuwe ram 00189-75777

 

Ram 00189-75777 aangekocht bij Rien Lokerse gefokt door R de Schiffart

Foto plus afstamming binnen kort op de site.

Met veel J.A. Oosten bloed wat de basis was van onze fokkerij (Klaas de Lange)